STUDIO

Jsme progresivní architektonický ateliér se zaměřením na investiční projekty maloobchodních prodejen, gastronomických provozoven a kancelářských prostorů. Vedle komerčního sektoru se dlouhodobě věnujeme také projektům občanských staveb se zřetelem na památkovou péči a veřejný prostor. Poskytujeme komplexní architektonické, projekční a inženýrské služby.

Investorům pomůžeme s tvorbou značky, výběrem vizuální identity, architektonickým návrhem, připravíme 3D model, vizualizaci a prezentaci.

V rámci zakázky vyhotovíme studii stavby, dokumentaci pro stavební řízení, prováděcí dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, návrh a design nábytku včetně výrobní dokumentace. Máme bohaté zkušenosti a víme, jak klienty kvalifikovaně zastupovat před dotčenými orgány státní správy tak, aby veškeré procesní a administrativní úkony proběhly v co nejkratším čase.

Zajistíme odpovědný autorský dozor během realizace i při následné kolaudaci.

Studio