BYTOVÉ DOMY

Částí našeho porfolia jsou stavby pro bydlení, především se jedná o byty a objekty v majetku obcí nebo městských částí. K dalším význačným klientům patří společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

Paleta služeb pokrývá jak opravy bytů, často v historické zástavbě a s památkovou hodnotou, tak i objekty v různém standardu. Nechybí mezi nimi také stavby s funkcí sociálního bydlení.