OSTATNÍ

Krédem naší společnosti je konstruktivní přístup k zadání. Své zkušenosti z minulých akcí využíváme k řešení nových výzev, se kterými se na nás klienti obracejí. Naši úlohu pak spatřujeme v moderování vstupních požadavků a představ investora tak, aby výsledný projekt a realizace působily samozřejmě. Tento přístup uplatňujeme bez ohledu na měřítko projektu.

Máme širokou škálu zkušeností v projektech pro veřejný sektor počínaje urbanistickými projekty a územním plánováním až po řešení jednotlivých stavebních objektů a veřejných prostranství, stejně tak s projektováním v historickém a městském prostředí.

Projekty většího rozsahu zpracováváme v roli generálního projektanta ve spolupráci se sítí osvědčených subdodavatelů a profesí. 

Své zakázky zajišťujeme komplexně a dle potřeby zapojujeme do projektu kromě technických profesí i zahradní architekty, výtvarníky, grafiky a designéry.