ZDRAVOTNICKÉ STAVBY

V našem portfoliu máme také projekty čistých zdravotnických provozů. Toto hygienicky a klinicky náročné prostředí klade zvýšené požadavky na stavební fyziku, zejména akustiku, denní a umělé osvětlení. Naše návrhy se proto snažíme optimalizovat nejen dle potřeb zdravotnického personálu a pacientů, ale také dle přísných legislativních požadavků na techniku prostředí.

V každém případě i zde zůstává v centru našeho zájmu především uživatelská a estetická kvalita prostředí spolu s investičně a provozně úsporným řešením, které se snažíme zajistit.